Saturday, August 17, 2013

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆ   


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆ

ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು  ಅಮ್ಮನ
ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಮ್ಯ ಕುತೂಹಲ
ಅರಿಯಲಾರದ ಕೌತುಕ

ಶಾಲೆ ಸೇರಿ ಗೆಳೆಯರ ಕೂಡಿ
ಮೆಚ್ಚುವ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಅರ್ಥವಾಗದ ಅನುಮಾನ
ಅದೆಂತದೊ ಅರಿಯುವ ಛಲ

ಅರಿತು ಬೆಳೆದು ಮನದಿ ಮಥಿಸಿ
ಚಿಂತಿಸಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೂರು
ಹುಡುಕಿ ಅರಿಯುವ ಸಾದಕನ ತಪ
ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಬೆಳೆಯುವ ಜಪ

ಅರಿತು ಬೆಳೆದು ನಂತರವು
ಅನ್ಯರ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಚಪಲ
ಪರರ ಅಳೆದು ಆಳ ಅಳೆಯುವ
ಅನ್ಯರ ಕೆದಕುವ ಮನಸಿನ ಕುತೂಹಲ

ವಾದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಸೆದು
ಸೋಲು ನೋಡುವ ತವಕ
ತಾನು ಬೆಳೆದು ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ
ಸಸಿಗಳ ತುಳಿದು ಧಮನ ಮಾಡುವ
ಹೆಮ್ಮರದ ವಿಕೃತಿಯ ಕಾಯಕ

ಕಲಿಕೆಯೊ ಕೌತುಕವೊ
ತಪವೊ ಜಪವೊ
ಚಪಲವೊ ವಾದವೊ
ಧಮನ ಮಾಡುವ ವಿಕೃತಿಯೊ
ಭಾವ ಏನಾದರೇನು
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆ
 

No comments:

Post a Comment

enter your comments please